Denna policy gäller från de 25 maj 2018

Integritetspolicy

Kihlbro AB värnar om den personliga integriteten och arbetar alltid för att skydda insamlade personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Denna policy gäller för alla uppgifter som registreras i samband med kundförfrågningar, beställningar och köp av varor hos Kihlbro. Integritetspolicyn gäller även kontaktpersoner hos leverantörer samt personal.

Personuppgifter som behandlas

Kihlbro behandlar personuppgifter som vi insamlar vid förfrågningar och köp samt även de personuppgifter du själv registrerar på vår hemsida.

Personuppgifter som Kihlbro exempelvis kommer att behandla:

Namn, adress, telefonnummer, E-post, personnummer, Titel, användar-id, fotografier

Ändamål för behandling av dina personuppgifter

För att kunna fullfölja våra åtaganden mot kunder, leverantörer, anställda och myndigheter.

För att Kihlbro i sin verksamhet skall kunna säkerställa för kunder god service i affärsrelationen som leveranser, uppföljning och information, även för kundanalyser och marknadsföring. För våra leverantörer främst för kommunikation i inköpsärenden. För våra anställda för att kunna fullfölja anställningsavtalet och betala ut lön.

Hur lagras uppgifterna

Personuppgifter lagras i vårt administrationssystem, i våra servrar, digitala media men även i pappersformat som kontaktlistor och i pärmar. Företaget anser sig ha god kontroll och kan visa vad vi har för uppgifter och var de finns lagrade. Detta till grund för den registrerades rättigheter, vid förfrågan om utdrag eller rätten att bli avregistrerad.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra avtal med dig eller när vi har ett annat berättigat intresse i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlade personuppgifter raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts, när avtalet anses ha upphört. Detta under förutsättning att annat rättsligt förhållande inte säger annat, tex bokföringslagen.

Hur skyddar vi registrerade personuppgifter

Kihlbro har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring och intrång. Behörighetskontroller finns i våra administrationssystem så att endast de som arbetar med personuppgifter har åtkomst till dessa.

Lämnar vi ut personuppgifter

Om inte samtycke finns lämnar vi inte ut personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan lämnas ut till tredje part med stöd av lag och myndighetsbeslut.

Använder vi Cookies

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

Vi använder informationen från Cookies för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt av

Webbplatsen, för statistisk utvärdering och i marknadsföringssyfte för att anpassa webbplatsen för dina intressen.

Informationen som kan samlas in är anonym och innehåller vare sig IP-adress, namn, e-postadress

eller några andra uppgifter som kan kopplas till dig som person.

Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

Kontakta personuppgiftsansvarig

Kihlbro i Karlstad AB (556413-7585)

Du kan kontakta oss på telefon 054 - 876310 eller E-post info@kihlbro.se